INTERIM MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från upphandling av entreprenörer, framtagande av tidplaner till övervakning av produktionen på plats. Projektledaren utför även kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Ingenios projektledare kan även ta rollen som beställarombud för uppdragsgivare som saknar intern kompetens gällande upphandling av kritiska detaljer. Performance management Ingenio kan hjälpa […]

PROJECT MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från definition av projektets omfattning, kravställande och vid behov övervaka upphandling, övervakande av tidplaner till idriftagning av produktionen på plats. Ingenios projektledare kan även ta rollen som beställarombud för uppdragsgivare som saknar intern kompetens gällande upphandling av kritiska detaljer. Performance management Ingenio kan […]

PERFORMANCE MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från definition av projektets omfattning, kravställande och vid behov övervaka upphandling, övervakande av tidplaner till idriftagning av produktionen på plats. Ingenios projektledare kan även ta rollen som beställarombud för uppdragsgivare som saknar intern kompetens gällande upphandling av kritiska detaljer. Performance management Ingenio kan […]