PROJECT MANAGEMENT – PERFORMANCE MANAGEMENT – INTERIM MANAGEMENT

Om Ingenio Consulting Group

Ingenio Consulting Group består av flera specialiserade konsultföretag som hjälper industri- och tjänsteföretag att bli bättre, mer effektiva och mer lönsamma. Vi bidrar till ökad lönsamhet genom våra tjänster inom interim management, projektledning, supply chain och engineering.

Management consulting & Interim managers

Supply chain experts

Engineering and IT consultants

Search & HR

Klicka och följ även våra pressrealeser

BYGG

Inom bygg arbetar Ingenio med nationella och internationella utvecklingsprojekt inom fastighet, väg, tunnel och bro. Vi byggleder såväl multidisciplinprojekt som delprojekt inom elkraft, el och VVS.

ENERGI

Ingenio arbetar inom energiområdena kärnkraft, vindkraft och bioenergi. Inom affärsområdet energi åtar vi oss bland annat ledningsuppdrag för projektering, byggnation och drifttagning.

FORDON

Inom Fordon arbetar vi med kvalitetssäkring av flöden, drift, lean samt uppstart av nya segment inom produktion. Vi arbetar både mot fordonstillverkarna och underleverantörsledet.

INDUSTRI

Våra ledningsuppdrag inom industriområdet spänner från produktutvecklingsprojekt och kvalitetssäkring av flöden, till flytt eller drifttagning av industrianläggningar.

CONNECTING THE DOTS

" A mission statement that guides Ingenios cooperation with its customers. It means Ingenio contributes with ingenuity, capability and ability, which generates progress, accomplishment and profit for our customers. Let us show you how! "

Affärsområden

Ingenio Consulting Group med vår bakgrund, vårt nätverk och våra medarbetare har vi en samlad erfarenhet och kraft som skall stärka konkurrenskraften i industriföretagen.
Välkommen att kontakta oss!

Niclas Sjöberg

PROJECT MANAGEMENT

Niclas har mer än 20 års erfarenhet av konsult- och rekryteringslösningar av kvalificerade ingenjörer och specialister.
Niclas har bred erfarenhet av tjänsteförsäljning till branscher som automotive, energi och processindustri varifrån han även har praktisk bakgrund.

Specialiserad på Project management

Jonas Ahrnberg

PROJECT MANAGEMENT

Jonas är seniorkonsult inom Project Management och Performance Management.
Med mer än 20 års erfarenhet från ledande uppdrag och roller inom produktions- och produktutveckling hjälper Jonas
våra kunder att utveckla sina processer och medarbetare.

Specialiserad på Performance management

Matthias Wennerström

CEO

Matthias har under mer än 20 år utvecklat konsult- och kompetenslösningar för kvalificerade specialister och företag inom industrin. Matthias har strategisk och praktisk erfarenhet från industriella processer och organisationer och verkat mot branscher som produktutveckling, energi och processindustri.

Specialiserad på affärsledning

Klas Lindvall

AOC INTERIM MANAGEMENT

Klas har under mer än 20 år arbetat som senior chef / VD inom industri- och tjänsteföretag. Klas har strategisk och praktisk erfarenhet från industriella processer och organisationer och verkat mot branscher som tillverkning, entreprenad och processindustri.

Affärsområdeschef Interim management

Följ oss / Gilla oss

TWITTER

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

FACEBOOK

KOMMUNICERA MED OSS PÅ FACEBOOK

LINKEDIN

CONNECTA MED OSS PÅ LINKEDIN

Urval av medarbetare

Olga Kulikova

SENIOR CATEGORY MANAGER

Olga är seniorkonsult inom Category Management. Med mer än 20 års erfarenhet från ledande roller och uppdrag inom inköp och supply chain management hjälper Olga våra kunder att utveckla sina processer och effektivisera inköpsflöden.

Jonas Ahrnberg

SENIOR PROJECT MANAGER

Jonas är seniorkonsult inom Project Management och Interim Management. Med mer än 18 års erfarenhet från ledande uppdrag och roller inom produktions- och produktutveckling hjälper Jonas våra kunder att utveckla sina processer och medarbetare.

Mikael Sjöström

SENIOR PROJECT MANAGER

Mikael har mer än 25 års erfarenhet av multidisciplin projektledning och ledarskap inom tillverkningsindustrin. Han genomför uppdrag och förbättringsprojekt som kan innefatta flytt av produktion, nya logistiklösningar eller arbetsprocesser.

Våra tjänster

Performance management

Performance management Performace management innebär att stänga eller minimera gapen för att uppnå de operativa och strategiska målen. För att identifiera och överbrygga gap i och runt operationella flöden använder sig Ingenio av flera olika metoder som hjälper våra kunder både med analys och att driva igenom förändringar.

Performance management

Projektledning är den samlade kunskap som behandlar principer, tekniker och verktyg som används i planering, styrning, uppföljning och granskning av projekt. Ingenio har projektledare med stor erfarenhet att driva projekt i olika industriella miljöer som Bygg, Energi, Fordon och Industri. Ingenios projektledare arbetar både nationellt och internationellt.

Interim management

Ibland uppstår situationer som innebär att man snabbt måste ersätta eller komplettera organisationen med personer i ledande befattningar. Det kan till exempel handla om att fylla ett tillfälligt behov på grund av sjukdom, genomföra en omstrukturering eller bemanna ett viktigt projekt. 
Då är lösningen att hyra in en Interim Manager under en begränsad tid för ett specifikt projekt.

Utvalda uppdrag

INTERIM MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från upphandling av entreprenörer, framtagande av tidplaner till övervakning av produktionen på plats.

Läs mer »

PROJECT MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från definition av projektets omfattning, kravställande och vid behov övervaka upphandling, övervakande av

Läs mer »

PERFORMANCE MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från definition av projektets omfattning, kravställande och vid behov övervaka upphandling, övervakande av

Läs mer »