INTERIM MANAGEMENT

Project Management

Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från upphandling av entreprenörer, framtagande av tidplaner till övervakning av produktionen på plats. Projektledaren utför även kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Ingenios projektledare kan även ta rollen som beställarombud för uppdragsgivare som saknar intern kompetens gällande upphandling av kritiska detaljer.

Performance management

Ingenio kan hjälpa företag att öka deras konkurrenskraft genom att effektivisera deras flöden. Med rätt kunskap säkerställs viktiga faktorer som leverensprecision, kapitalbindning, transportkostnader och professionella inköpsprocesser i projekten. Ingenios personal har stor erfarenhet av disciplininköp, projektinköp, contract management, planering samt hantering och utveckling av logistikflöden inom energi sektorn och processindustrin.

Interim Management

Ibland uppstår situationer som innebär att man snabbt måste ersätta eller komplettera organisationen med personer i ledande befattningar. Det kan till exempel handla om att fylla ett tillfälligt behov på grund av sjukdom, genomföra en omstrukturering eller bemanna ett viktigt projekt. 
Då är lösningen att hyra in en Interim Manager under en begränsad tid för ett specifikt projekt.

Ingenio kan hjälpa företag med interimslösningar för befattningar som VD, projektchef, produktionschef, underhållschef och supply chain manager.

PROJECT MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från definition av projektets omfattning, kravställande och vid behov övervaka upphandling, övervakande av

Läs mer »

PERFORMANCE MANAGEMENT

Project Management Ingenios projektledare ansvarar för samordning och styrning under projektets löptid, från definition av projektets omfattning, kravställande och vid behov övervaka upphandling, övervakande av

Läs mer »

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.